Γενικές – Συνέδρια – Ημερίδες

Αξιολόγηση Πιλοτικής Εφαρμογής Επιθεωρητή SmartBeeKeep (13/08/2023)

Στα πλαίσια του έργου SmartBeeKeep, απαιτείται η αξιολόγηση του επιθεωρητή από τους χρήστες που συμμετείχαν στην πιλοτική αξιολόγηση της εφαρμογής. Οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα ή συνδεθείτε μέσω της σελίδας: https://smartbeeing.web.auth.gr/ επιλέγοντας την φόρμα αξιολόγησης Επιθεωρητή.

https://docs.google.com/forms/d/177OEVr3DhftNEitQHGhJdmB4FBVBtsUIH_PWgfaUOCQ/edit  


Το πρόγραμμα SmartBeeing στοχεύει πρωταρχικά στην αναγνώριση και μετέπειτα στην αντιμετώπιση μελισσοκομικών προβλημάτων που χρήζουν επίλυσης μέσω της αξιοποίησης και εφαρμογής προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνάει τα 10 λεπτά και τονίζεται πως μπορούν να απαντηθούν περισσότερες από μία επιλογές σε κάθε ερώτηση.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1cnyug5qJcxp4lvhLAD-Id8bBM2Fp1VGUb58JasBIqMQ/edit 

ή συνδεθείτε μέσω της σελίδας: https://smartbeeing.web.auth.gr/ επιλέγοντας την φόρμα καταγραφής 

Ευχαριστούμε για τον χρόνο συμμετοχής σας 


Στα πλαίσια του έργου SmartBeeKeep, που στοχεύει στην εφαρμογή, αξιοποίηση και συνδυασμό των σύγχρονων  τεχνολογικών εξελίξεων στον ευρύτερο μελισσοκομικό κλάδο,  απαιτείται η συνδρομή όχι μόνο των μελισσοκόμων αλλά και των ερευνητών του κλάδου και των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που σας αντιστοιχεί, προκειμένου να συμβάλλετε στον καθορισμό απαιτήσεων του προγράμματος. Ο χρόνος που απαιτείται  για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνάει τα 10 λεπτά και τονίζεται πως μπορούν να απαντηθούν περισσότερες από μία επιλογές σε κάθε ερώτηση. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και δεσμευόμαστε ότι θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα των στοιχείων σας. Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Για μελισσοκόμους – παραγωγούς: https://docs.google.com/forms/d/1EvXXDFu0h39M3ExH-rYWRk9vATRyY87DgxxE-N6ipKA/viewform?edit_requested=true

Για ερευνητές: https://docs.google.com/forms/d/1PQZuwGpS7hXZRLA5iXjJrekXQypatTisPJZbsdJ9eTk/viewform?edit_requested=true

Για καταναλωτές: https://docs.google.com/forms/d/1XzP3_n6pB9PaGrgpZfuQ3zU6bAZa2LzNNj2cdhkPAvw/viewform?edit_requested=true 

Ευχαριστούμε για τον χρόνο συμμετοχής σας