Συμμετοχή σε έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄ΚOUBEE΄΄

“Το έργο KOUBEE στοχεύει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
μελιού κουμαριάς καθώς και στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου προώθησης
και βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Για την επίτευξη του στόχου
ιδιαίτερα σημαντική είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης από τους
μελισσοκόμους και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, συνεπώς σας καλούμε να
συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με τις δραστηριότητές σας. Ο
χρόνος που απαιτείται  για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνάει τα
10 λεπτά. Τονίζεται ότι σε κάποιες ερωτήσεις έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε
περισσότερες από μία απαντήσεις. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
για ερευνητικούς σκοπούς και δεσμευόμαστε ότι θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα των
στοιχείων σας. Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, παρακαλούμε να
χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο:”

Για μελισσοκόμους:

https://docs.google.com/forms/d/1wGcsUV6CaumKTDVOqPQaOfTB1nmWEc-M5SxJgNHJ6aU/edit?usp=drive_web

Για αγροτικούς συνεταιρισμούς :

https://docs.google.com/forms/d/1rw-v7PcQujTFloDkw67DGb4fQ2uEkrvn4XpJ7kjzsII/edit

Ευχαριστούμε
Η ομάδα του έργου