για μελισσοκόμους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/08/2023

«Ξεκινάμε τη μελισσοκομία»   09 -11/09/2023 

Τριήμερο σεμινάριο μελισσοκομίας εκμάθησης γενικών αρχών μελισσοκομίας και σωστής
εφαρμογής μελισσοκομικών χειρισμών ανά εποχή, με στόχο την απόκτηση γνώσεων χειρισμού
μιας κυψέλης, από άτομα με περιορισμένη ή μηδενική επαφή με τη μελισσοκομία. Η εκπαίδευση
περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες ημερήσιας εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε
πρακτικό επίπεδο. 

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα θα  περιλαμβάνει:
 Η κοινωνία και βιολογία της μέλισσας 
 Μελισσοκομικός εξοπλισμός
 Εποχιακοί μελισσοκομικοί χειρισμοί 
 Πρακτική εξάσκηση στο πανεπιστημιακό μελισσοκομείο 

Απαιτείται να έχετε μαζί σας την προσωπική σας μάσκα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
δηλώσουν συμμετοχή στο beelabauth@gmail.com   

«Βασιλοτροφία θεωρία και πράξη» 23-25/9-2023.

Τριήμερο σεμινάριο που αφορά επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι τεχνικές παραγωγής βασιλισσών και βασιλικού πολτού, ο εξοπλισμός και τα
απαραίτητα εφόδια για τη βασιλοτροφία, ενώ τονίζεται η αναγκαιότητα της  βελτίωσης. Η
εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστον 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει παράλληλα με τη θεωρία
και την εξάσκηση των εκπαιδευομένων σε μεθόδους βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού
πολτού που αναπτύχθηκαν από το προσωπικό του εργαστηρίου.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα θα  περιλαμβάνει:
 Βασικές αρχές βασιλοτροφίας
 Μέθοδοι βασιλοτροφίας
 Μέθοδοι παραγωγής βασιλικού πολτού
 Βασιλικός πολτός ως προϊόν
Απαιτείται να έχετε μαζί σας την προσωπική σας μάσκα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
δηλώσουν συμμετοχή στο beelabauth@gmail.com

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Οι ενότητες των εκπαιδεύσεων είναι :

 

Είδος εκπαίδευσης

Ώρες Εκπαίδευσης

Κόστος

 

Ξεκινάμε τη Μελισσοκομία

24

100

 

Βασιλοτροφία (Θεωρία και πράξη)

24

130

 

Ξεκινάμε τη Μελισσοκομία

24

100

 

Εχθροί και Ασθένειες – Βιολογική Μελισσοκομία 

24

100

 

Χλωρίδα και διατροφή της μέλισσας

16

70

 

Παραγωγή προϊόντων/ Προϊόντα οικοτεχνίας

24

100

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση

Ξεκινάμε τη μελισσοκομία. Αφορά εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να ξεκινήσουν την μελισσοκομία και είτε δεν έχουν μέχρι σήμερα επαφή με τις μέλισσες, είτε η γνώση και η εμπειρία τους είναι περιορισμένη και δεν τους επιτρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα στη μελισσοκομία. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το μελίσσι, η οργάνωση της μελισσοκομικής γνώσης και η σωστή καθοδήγηση του νέου μελισσοκόμου στα πρώτα βήματά του. Η εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστον 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα αλλά και πρακτική εξάσκηση στο πανεπιστημιακό μελισσοκομείο.

Βασιλοτροφία θεωρία και πράξη. Αφορά επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους. Παρουσιάζονται οι τεχνικές παραγωγής βασιλισσών και βασιλικού πολτού, ο εξοπλισμός και τα απαραίτητα εφόδια για τη βασιλοτροφία και τονίζεται η αναγκαιότητα της  βελτίωσης. Η εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστον 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει παράλληλα με τη θεωρία και την εξάσκηση των εκπαιδευομένων σε μεθόδους βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού πολτού που αναπτύχθηκαν από το προσωπικό του εργαστηρίου.

Εχθροί και ασθένειες μελισσών – Βιολογική μελισσοκομία. Η εκπαίδευση παρέχει τις γνώσεις που αφορούν στους τρόπους διαχείρισης και αντιμετώσπισης των κυριότερων ασθενειών (βαρρόα, νοσεμίαση, αμερικάνικη σηψιγονία, ασκοσφαίρωση, ιώσεις) και εχθρών των μελισσών (κηρόσκωρος, σφήκες, μικρό σκαθάρι κ.ά). Η διδασκαλία στηρίζεται στη γνώση που παράγεται από την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου το οποίο σε συνεχείς πειραματισμούς μελετά την αποτελεσματικότητα, τη  μελισσοτοξικότητα και την ασφάλεια στα προϊόντα της μέλισσας διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων και τεχνικών αντιμετώπισης των εχθρών και των ασθενειών των μελισσών. Παράλληλα με τη θεωρία, οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στη διάγνωση και αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών με ή χωρίς φάρμακα.

Την τελευταία μέρα, έμφαση δίνεται στην παραγωγή προϊόντων κυψέλης  με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και αφορά μελισσοκόμους ευαισθητοποιημένους στις αρχές αυτής. Περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε., τα στάδια μετατροπής της συμβατικής μελισσοκομίας σε «βιολογική», τους κανόνες της ορθής  μελισσοκομικής πρακτικής και τους οργανισμούς πιστοποίησης.

Παραγωγή και διάθεση προϊόντων. Καλύπτονται θέματα σχετικά με το μέλι, τον βασιλικό πολτό, τη γύρη, την πρόπολη, το κερί και το δηλητήριο της μέλισσας. Δίνονται επιπρόσθετες πληροφορίες για τις αμιγείς κατηγορίες μελιού, για τα φυσικοχημικά, μικροσκοπικά και οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης και για τις ιδιότητές τους. Επιπλέον παρουσιάζεται η νομοθεσία της Ε.Ε. και οι απαιτήσεις  συσκευασίας, ετικέτας και πιστοποίησης, οι παράμετροι για τις οποίες  θα πρέπει να γίνεται ανάλυση στο μέλι και η ποιότητα και ασφάλεια του ελληνικού μελιού. Πραγματοποιείται πρακτική εξάσκηση σε μεθόδους συλλογής δηλητηρίου, γύρης, πρόπολης  και αξιοποίησης όλων των προϊόντων κυψέλης.

Χλωρίδα και διατροφή της μέλισσας. Στην εκπαιδευτική αυτή ενότητα παρουσιάζονται οι κυριότερες μελισσοκομικές νομές που εντοπίζονται στη χώρα μας, καθώς  και η προετοιμασία των μελισσών για την καλύτερη εκμετάλλευση τους. Στο σεμινάριο αυτό μεταφέρεται η μακροχρόνια εμπειρία του εργαστηρίου στην διατροφή της μέλισσας που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη, την ενίσχυση της άμυνας του μελισσιού, και την αύξηση της παραγωγικότητά του. Έχει διάρκεια 2 ημέρες με ημερήσια 8ωρη κατά προσέγγιση, απασχόληση.

Παραγωγική μελισσοκομία. Καινούργια ενότητα σεμιναρίου που απευθύνεται σε μελισσοκόμους με αρκετή εμπειρία. Στην εκπαίδευση αυτή παραλείπονται εισαγωγικές λεπτομέρειες και δίνεται έμφαση στην διαχείριση του μελισσοκομείου, των ασθενειών, της συλλογής των προϊόντων μέσα από το πρίσμα της μελισσοκομικής εμπειρίας. Έχει διάρκεια 2 ημέρες με 8ωρη κατά προσέγγιση απασχόληση, ενώ παρουσιάζει σημαντική ελαστικότητα στη διαμόρφωση του υλικού προς συζήτηση αναλόγως με τις τρέχουσες απαιτήσεις. Επιπλέον προβλέπεται ανοιχτή συζήτηση, στο τέλος του σεμιναρίου, με όλο το εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου ώστε να καλυφθεί οποιαδήποτε θέμα μελισσοκομικού ενδιαφέροντος.

Προϊόντα Οικοτεχνίας. Καινούργια ενότητα σεμιναρίου που απευθύνεται σε μελισσοκόμους και μη για την παρασκευή προϊόντων με βάση τα προϊόντα κυψέλης. Στην εκπαίδευση αυτή δίνεται έμφαση στις ιδιότητες και στους τρόπους παρασκευής καλλυντικών και προϊόντων διατροφής με χρήση των προϊόντων της μέλισσας. Έχει διάρκεια 1 ημέρα με 8ωρη κατά προσέγγιση απασχόληση. Επιπλέον προβλέπεται ανοιχτή συζήτηση, στο τέλος του σεμιναρίου, με όλο το εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου ώστε να καλυφθεί οποιαδήποτε θέμα που αφορά το σεμινάριο.

Ποιοι θα διδάξουν

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από το έμπειρο προσωπικό το εργαστηρίου. Πρόκειται για καθηγητές, διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες εξειδικευμένους σε μελισσοκομικά θέματα  με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας.

 ΟνοματεπώνυμοΤίτλος
1Δρ. Χρυσούλα ΤανανάκηΕπίκουρος καθηγήτρια, Διευθύντρια εργαστηρίου
2Δρ. Ανδρέας ΘρασυβούλουΟμότιμος καθηγητής
3Δρ. Μαρία ΔήμουΕπιστ. συνεργάτης
4Δρ. Εμμανουήλ ΚαραζαφείρηςΕπιστ. συνεργάτης
5Δρ. Κανέλης ΔημήτριοςΕπιστ. συνεργάτης
6Δρ. Λιόλιος ΒασίληςΕπιστ. συνεργάτης
7Δρ. Ροδοπούλου ΜαριάνναΕπιστ. συνεργάτης
8Παπαδοπούλου ΦωτεινήΕπιστ. συνεργάτης, (υπ. διδάκτορας)
9Μιχαλακοπούλου Θεοδώρα Επιστ. συνεργάτης
 10 Ελισάβετ Λαζαρίδου Έμπειρος Μελισσοκόμος