Μεταπτυχιακά μαθήματα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια, στο εργαστήριο Μελισσοκομίας έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές περισσότεροι από 20 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές οι οποίοι πλέον είναι κάτοχοι του τίτλου Master ή κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις στα μαθήματα Μελισσοκομία, Εντομολογία και Βιοχημεία. Λαμβάνεται υπόψη επίσης ο βαθμός πτυχίου τα πρόσθετα προσόντα και η συνέντευξη με συντελεστή βαρύτητας που δίνεται στον Πίνακας Αξιολόγησης Υποψηφίων για την Εισαγωγή τους στο ΠΜΣ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΠΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΠΘ

Μάθημα: Εντομολογία
Βιβλίο: Εντομολογία .Μίνως Τζανακάκης, University Studio Press A.E.; έκδοση 1995.
ΙSBN 960-12-0466-0

Εξεταστέα ύλη (Μόνο οι σελίδες που αναφέρονται)
Κεφάλαιο 4: Μορφές και λειτουργίες εντόμων. Σελ. 17-78
Κεφάλαιο 5: Ανάπτυξη και εξέλιξη. Σελ. 79-88.
Κεφάλαιο 7: Μετακίνηση, Σελ. 129-136
Κεφάλαιο 8: Επικοινωνία .Σελ. 137-152
Κεφάλαιο 11: Καταπολέμηση των εντόμων .Σελ. 185-202
Κεφάλαιο 12: Μέθοδοι και μέτρα καταπολέμησης .Σελ. 203-262.

Μάθημα: Βιοχημεία
Βιβλίο
Εισαγωγή στη Βιοχημεία. Γρηγόρης Διαμαντίδης. University Studio Press A.E, 3η έκδοση 2007, ΙSBN978-960-12-1624-9.

Εξεταστέα ύλη (Μόνο οι σελίδες που αναφέρονται)
Μέρος Α, Ι:Τα αμινοξέα, τα πεπτίδια και οι πρωτεΐνες Σελ. 27-48.
Μέρος Α, ΙΙ. Ο βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών : Σελ. 49-84.
Μέρος A, ΙV. Η δομή των υδατανθράκων. Σελ. 99-113.
Μέρος A, V. Η δομή των λιπιδίων και των μεμβρανών. Σελ΄115-121
Μέρος A, VΙ. Η δομή των νουκλεϊκών οξέων. Σελ. 143-165
Μέρος Β, ΙΧ. Μεταβολισμός υδατανθράκων. Σελ. 275-278
Μέρος Β, ΧΙΙ. Ο ολοκληρωμένος έλεγχος και η ρύθμιση του μεταβολισμού. Σελ. 338-348
Μέρος Β, XIV. Μεταβολισμός του DNA. Σελ. 382-399

Μάθημα: Μελισσοκομία
Βιβλίο
Πρακτική Μελισσοκομία, Προβλήματα, Αιτίες και Λύσεις. Α. Θρασυβούλου,
Μελισσοκομική Επιθεώρηση ISBN 978-960-85777-5-6.

Εξεταστέα ύλη (Μόνο οι σελίδες που αναφέρονται)
Κεφάλαιο 2. Βιολογία της μέλισσας 11-45
Κεφάλαιο 3. Επιθεωρήσεις με λιγότερα κεντρίσματα. . Σελ. 47-58
Κεφάλαιο 4. Μεταφορές μελισσιών και εγκατάσταση μελισσοκομείου. Σελ. 59-72
Κεφάλαιο 5. Τροφοδότηση μελισσιών Σελ. 73-85
Κεφάλαιο 6. Βασιλοτροφία Σελ. 87-105
Κεφάλαιο 7. Ασθένειες, Εχθροί και δηλητηριάσεις μελισσών Σελ. 107-183
Κεφάλαιο 8. Εποχιακοί Χειρισμοί Σελ. 185-251
Κεφάλαιο 9. Η εκμετάλλευση του μελιού και των άλλων προϊόντων κυψέλης Σελ. 253-295

 

METAΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤA ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ECTS
EON 709. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Γ 10
EON 710. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ Β 10
EON 724. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Β 10
ΕΟΝ 711. TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Α 10

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

EON 709. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Εισαγωγή στην έννοια της κοινωνικότητας των μελισσών. Γεωγραφικές διαφοροποιήσεις και φυλές, προσδιορισμός του φύλου και της κάστας, κυτταρολογία και κυτταρογενετική, γενετική πληθυσμών, σύζευξη και αναπαραγωγή, επιλογή, τεχνητή σπερματέγχυση και επιτεύγματα επιλογής στις μέλισσες.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα α) έχουν επαρκείς γνώσεις να καθοδηγήσουν επαγγελματίες μελισσοκόμους στην βασιλοτροφία β)να εργαστούν σε παρεμφερή θέματα σε Ινστιτούτα και κέντρα ερευνών  ή ερευνητικά προγράμματα των Πανεπιστημίων γ) να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη παραγωγή βελτιωμένων βασιλισσών δ) να εκπαιδεύσουν μελισσοκόμους-βασιλοτρόφους μεταφέροντάς τους νέες γνώσεις .

EON 710. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ

Η επικονίαση διαμέσου των γεωλογικών αιώνων, προσαρμογή του σχήματος των φυτών στην επικονίαση και η διασπορά των γαμετών,  ο ρόλος των εντόμων στην εξέλιξη των Αγγειοσπέρμων, αλληλεπιδράσεις φυτών –επικονιαστών, ανταγωνισμός γαμετών και αναπαραγωγική επιτυχία,  αβιοτική επικονίαση, επικονίαση με έντομα, συμπεριφορά επικονιαστών κατά την αναζήτηση τροφής.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα  είναι σε θέση α) να κατανοήσουν καλύτερα τις στενές σχέσεις φυτών και εντόμων επικονιαστών β) να ενημερώσουν τους παραγωγούς για τη σημασία της επικονίασης στην παραγωγή φρούτων, λαχανικών και σπόρων γ) να συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα με σχετικό αντικείμενο

 EON 724 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Διαφορές συμβατικής και βιολογικής μελισσοκομίας, μηχανισμοί άμυνας του μελισσιού και αφάρμακος μελισσοκομίας, κανονισμοί βιολογικής γεωργίας, οργανισμοί πιστοποίησης και διαδικασίες, πρακτικές εφαρμογές.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση α) να μεταφέρουν γνώσεις και να καθοδηγήσουν μελισσοκόμους στο να  ασκήσουν βιολογική μελισσοκομία β) να βελτιώσουν στην πράξη την εκμετάλλευση των μελισσών με βιολογικούς τρόπους γ) να ασκήσουν προσωπικά βιολογική μελισσοκομία δ) να αναζητήσουν διέξοδο εργασίας σε μεγάλες μελισσοκομικές μονάδες που ασκούν βιολογική μελισσοκομία ή σε οργανισμούς πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας,

 ΕΟΝ 711 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, κερί, πρόπολη, δηλητήριο: Παραγωγή, μικροσκοπικά , οργανοληπτικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, φυσικές ιδιότητες, επεξεργασία, χημική ανάλυση, ποιοτικός έλεγχος, θρεπτική και θεραπευτική δράση, εμπορικές συσκευασίες .