Αναλύσεις

Τα δείγματα αποστέλονται με ταχυμεταφορά (courier) σε προστατευμένη συσκευασία. Η ελάχιστη ποσότητα για το μέλι είναι 200 γραμμάρια.

Διεύθυνση αποστολής : Εργαστήριο Μελισσοκομίας, Αγρόκτημα Α.Π.Θ., Θέρμη, Τ.Κ.57001, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-991752

Για κάθε δείγμα που αποστέλεται για ανάλυση, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται αυτό σε ξεχωριστό έγγραφο τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, email) καθώς και οι επιθυμητές αναλύσεις.

Επιπλέον για την έκδοση του τιμολογίου, χρειάζεται να σταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα το έντυπο που ακολουθεί.

Αίτημα έκδοσης τιμολογίου