Εκπαιδεύσεις

Στο Εργαστήριο Μελισσοκομίας του Α.Π.Θ. πραγματοποιούνται δύο τύποι εκπαιδεύσεων :

α. Ταχύρρυθμα σεμινάρια (2 ή 3 ημερών) που περιλαμβάνουν διαφορετικές θεματικές ενότητες. Για λεπτομέρειες δείτε στις ανακοινώσεις – για μελισσοκόμους

β. Σχολείο Μελισσοκομίας το οποίο έχει διάρκεια 9 περίπου μηνών (Οκτώβριο – Ιούνιο) και πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, για 2 ώρες.