Τομέας Βιολογίας και Παθολογίας Μέλισσας

Στο χώρο αυτό είναι εγκαταστημένα τα εξής όργανα: συσκευή τεχνητής σπερματέγχυσης για τις μέλισσες, στερεοσκόπια, συσκευές ψυχρού φωτισμού, ψυγεία, καταψύκτες και συσκευές υπερήχων. Χρησιμοποιούνται για μελέτη θεμάτων σχετικών με τη βιολογία, τη φυσιολογία της μέλισσας, τη βασιλοτροφία, τη γενετική και βελτίωση της μέλισσας, τη συλλογή δηλητηρίου της μέλισσας και άλλα.

biologia1biologia2