Τομέας Μικροβιολογίας

Είναι καινούργιος τομέας που αναπτύσσεται από το εργαστήριο Μελισσοκομίας, ώστε να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες του κλάδου σχετικά με την αντιμικροβιακή δράση και την επίδραση του χρόνου και των συνθηκών συντήρησης στη μεταβολή των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών  του μελιού, του βασιλικού πολτού, της γύρης και των άλλων προϊόντων κυψέλης.

mikrobiologia