Τομέας Μοριακών Αναλύσεων

moriakes

Ο τομέας αυτός εξοπλίστηκε μόλις πρόσφατα (έτος 2005) από πιστώσεις του Κ797/2004 για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δράσης «πιστοποίηση αυτόχθονων βασιλισσών». Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται συσκευές όπως θερμοκυκλοποιητής PCR, αυτόματη συσκευή σύνθλιψης, σύστημα ηλεκτροφόρισης, υδατόλουτρα, UV Transilluminator, ψυχόμενη φυγόκεντρος και άλλα σχετικά όργανα.