Τομέας χημικών αναλύσεων προϊόντων κυψέλης

Υπάρχει πλήρες χημικό εργαστήριο, όπου είναι εγκαταστημένοι αέριοι και υγροί χρωματογράφοι, φασματογράφος μάζας, φασματοφωτόμετρα, κλίβανοι, υδατόλουτρα, φυγόκεντροι, πολωσίμετρο ,συσκευή λυοφιλίωσης  και ο λοιπός εξοπλισμός για αναλύσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων κυψέλης (μελιού, βασιλικού πολτού, γύρης, πρόπολης και δηλητηρίου της μέλισσας). Πραγματοποιείται έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του μελιού, την ποιότητα, τον εντοπισμό της νοθείας, την ταυτότητα, την ταχύτητα κρυστάλλωσης  και άλλα θέματα.

ximikesanaliseis1

ximikesanaliseis2

Συστήματα υγρής και αερίου χρωματογραφίας με αυτόματους δειγματολήπτες