Έκανα βασιλοτροφία με τη μέθοδο του “κομμένου κελιού στη μέση” με χρήση μελισσιού έναρξης και αποπεράτωσης. Στη συνέχεια όταν σφραγίστηκαν τα κελιά, έκανα νέο εμβολιασμό με κλασσική μέθοδο και τοποθέτησα κατευθείαν τα κελιά στο μελίσσι αποπεράτωσης, αφού μετατόπισα τα πρώτα προς ακριανή θέση. Διάβασα κάπου στο περιοδικό ότι αυτό γίνεται, ότι δηλαδή μπορούμε να τοποθετήσουμε κατευθείαν στο αποπεράτωσης δεύτερη σειρά κελιά ή και τρίτη, αρκεί στον πρώτο εμβολιασμό να ακολουθήσαμε τη διαδικασία μελίσσι έναρξης πρώτα και ύστερα μελίσσι αποπεράτωσης. Όμως στο μελίσσι αποπεράτωσης δεν έγινε αποδεκτό κανένα κελί. Ισχύει η διαδικασία αυτή, ή εγώ δεν εμβολίασα σωστά; Παναγιώτης Τριχιάς

Η πρακτική του εμβολιασμού κατευθείαν σε μελίσσι αποπεράτωσης, αφού έχει γίνει πρώτα εμβολιασμός από μελίσσι έναρξης, μπορεί να πραγματοποιηθεί και να έχει καλά αποτελέσματα με ορισμένες όμως τροποποιήσεις αναλόγως των καταστάσεων. Αρχικά είναι μια διαδικασία που γίνεται κυρίως για την παραγωγή βασιλικού πολτού και όχι βασιλισσών. Αυτό γιατί στην παραγωγή βασιλικού πολτού τα κελιά αφαιρούνται κάθε 3 ημέρες οπότε και ξαναεμβολιάζεται το μελίσσι το οποίο αν και έχει βασίλισσα περιορισμένη, δεν «αναγνωρίζει» τη διαφορά μεταξύ των κελιών που μπήκαν με αυτά που βγήκαν και τα κάνει αποδεκτά χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί μελίσσι έναρξης. Στην παραγωγή βασιλισσών, τα κελιά πρέπει να παραμείνουν στο μελίσσι αποπεράτωσης για μεγαλύτερο διάστημα, 10 μέρες, οπότε όταν τα αφαιρέσετε, αν εμβολιάσετε κατευθείαν στο ίδιο μελίσσι το ποσοστό επιτυχίας θα είναι μικρό. Ιδιαίτερα αν οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται εκτός άνοιξης που το μελίσσι δεν έχει τάση για σμηνουργία – παραγωγή βασιλισσών, το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι ακόμα και μηδενικό. Επιπλέον δεν προτείνεται η ύπαρξη κελιών διαφορετικής ηλικίας στο ίδιο μελίσσι όπως περιγράφετε ότι κάνατε. Θα πρέπει η μία δόση κελιών που εμβολιάστηκαν, να αφαιρεθούν, για να ακολουθήσει ο επόμενος εμβολιασμός. Διαφορετικά μπορεί να είναι και αυτό αιτία αποτυχίας στον εμβολιασμό. Τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψετε να ελέγξετε κι άλλους σημαντικούς παράγοντες στο μελίσσι όπως ύπαρξη πολλών μελισσών, παρουσία πολλών τροφών στις κηρήθρες, απαραίτητα μέλια και πολλές γύρες, παρουσία γόνου χωρίς φυσικά βασιλικά κελιά κοντά στα εμβολιασμένα κελιά και συνωστισμός του πληθυσμού.