Έκανα σήμερα την τρίτη δόση με perizin. Μετά από πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να τρυγήσω τα μελίσσια μου, χωρίς να υπάρχει κατάλοιπο από το φάρμακο. Είμαι νέα μελισσοκόμος, στα μελίσσια που μου έδωσαν δεν είχαν κάνει θεραπεία τον Ιανουάριο για τη βαρρόα και αναγκάστηκα να κάνω χρήση του φαρμάκου τέλος Μαρτίου και αρχές Απριλίου. Πελη Τασεκα

Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης το Perizin χρησιμοποιείται σε δύο μόνο εφαρμογές ανά 7 ημέρες και άρα η τρίτη δόση δεν χρειάζεται. Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα αυτό θα πρέπει να σταματήσουν τουλάχιστο 1,5 μήνα πριν την νεκταροέκκριση. Η δραστική ουσία του Perizin (coumaphos) είναι ιδιαίτερα σταθερή στο μέλι κι στο κερί. Για το λόγο αυτό προτείνεται η μεσολάβηση περισσοτέρων των τριών μηνών από την εφαρμογή του μέχρι τον τρύγο. Εάν σκοπεύετε να τρυγήσετε νωρίτερα το μέλι, καλό θα ήταν να αποστείλετε ένα δείγμα για έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή υπολειμματικότητα. Η ανεκτή ποσότητα υπολειμμάτων κουμαφώς στο μέλι είναι μέχρι 100 μg/kg.