Ένα διώροφο μελίσσι μου, στην τελευταία επιθεώρηση παρουσίασε εικόνα σμηνουργίας (όχι γόνο ημέρας και πολλά β.κ. σφραγισμένα). Οπότε το καλύτερο που είχα να κάνω ήταν να το σπάσω σε παραφυάδες. Χθες, κατά την επιθεώρηση, ανοίγοντας το αρχικό μελίσσι (από το οποίο χώρισα τις παραφυάδες) και μη ξέροντας που ήταν η αρχική βασίλισσα, βλέπω κάτω και έξω από την κυψέλη, στον πάτο κάτω από τη σήτα, μια μπάλα μέλισσες! Αμέσως με ανοιχτό γόνο μάζεψα τον πληθυσμό και το έβαλα σε νέα κυψέλη και διαπίστωσα ότι υπήρχε βασίλισσα που γεννούσε. Θέλω να ρωτήσω, εάν έχει κάποιος μελισσοκόμος αντίστοιχη εμπειρία, και πως σμηνούργησε και πήγε από κάτω, εφόσον όταν ένα μελίσσι σμηνουργεί φεύγει μακριά και βρίσκει νέα τοποθεσία. Τάνια Μ.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. α) Το μελίσσι δεν σμηνούργησε αλλά η βασίλισσα από λάθος χειρισμό να βρέθηκε εκτός κυψέλης, οι μέλισσες σχημάτισαν μπάλα για να την προστατεύσουν και το μελίσσι νιώθοντας την απουσία της σχημάτισαν βασιλικά κελιά ορφάνιας. Γι’ αυτό άλλωστε δεν είδατε αυγά ή γόνο ημέρας. β) Εκδηλώθηκε σμηνουργία η βασίλισσα είχε κομμένα φτερά δεν μπορούσε να πετάξει και βρέθηκε στο έδαφος με μέλισσες να την φυλάνε.