Έχετε αναφέρει ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το μέλι το οποίο έχει μέσα κάποια πρόσμιξη δεν είναι μέλι. Που μπορώ να βρω αυτή την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία νομοθεσία; Αντωνιάδης Άκης

Στην οδηγία 2001/110/ΕΚ, στο παράρτημα ΙΙ διαβάζουμε :

«Όταν διατίθεται στο εμπόριο ως μέλι ή όταν χρησιμοποιείται σε οιοδήποτε προϊόν προοριζόμενο για κατανάλωση από τον άνθρωπο, δεν πρέπει να έχει προστεθεί κανένα συστατικό τροφίμων στο μέλι, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τροφίμων, ούτε να έχει γίνει καμία άλλη προσθήκη εκτός από μέλι. Στο μέτρο του δυνατού, το μέλι δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες ξένες προς τη σύστασή του.»

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία λοιπόν μέλι στο οποίο έχει γίνει προσθήκη άλλης ουσίας (ακόμα και εάν πρόκειται για συστατικό τροφίμων) όπως κανέλα, χρυσός, κουρκουμάς κ.α. δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέλι και να αναγράφεται έτσι στην ετικέτα του. Η Ελληνική Νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Την σχετική διάταξη θα τη βρείτε στο Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 67, Παράρτημα ΙΙ, 2η παράγραφος και στην  Οδηγία  2001/110 ΕΚ επίσης Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 2η.