Έχω ένα καταψύκτη μπαούλο σαν αυτούς που έχουν στα περίπτερα για τα παγωτά με γυάλινες συρόμενες πόρτες. Μέσα βάζω τρεις στρώσεις πλαίσια για να καταπολεμήσω τον κηρόσκωρο. Παρατηρώ ότι δεν έχει ομοιόμορφη ψύξη. Τα κάτω πλαίσια βρίσκονται στου -15 με -17°C, τα μεσαία πλαίσια στους -10°C και τα πάνω πλαίσια στους -5°C. Με αυτές τις θερμοκρασίες πόσες ημέρες θα πρέπει να αφήνω τα πλαίσια στον καταψύκτη για να καταπολεμήσω όλα τα στάδια του κηρόσκωρου; Επίσης μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν εποχή (Οκτώβριο- Νοέμβριο) γαλακτικό οξύ κατά της βαρρόα; Νίκος Τσιντάρης, Ηράκλειο Κρήτης

Στον πίνακα που παραθέτουμε πιο κάτω δίνουμε το χρόνο που θανατώνονται όλες οι μορφές του κηρόσκωρου, ακόμα και τα αυγά. Η πρώτη στήλη δίνει το χρόνο σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και η δεύτερη στήλη σύμφωνα με τις δικές μας παρατηρήσεις.

Θερμοκρασία °C Χρόνος από βιβλιογραφία Χρόνος στην πράξη
-17 1,5 ώρες 3-5 ημέρες
-7 4,5 ώρες 2-3 εβδομάδες
5 20 ημέρες >30 ημέρες
10 25 ημέρες >40 ημέρες
46 80 λεπτά 100 λεπτά
49 40 λεπτά 60 λεπτά

Ακολουθώντας τον παραπάνω πίνακα για να καλύψετε και τα πάνω πλαίσια που βρίσκονται στους -5oC, θα πρέπει να τα αφήσετε τουλάχιστο ένα μήνα.

Εάν δεν έχετε γόνο είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε οξαλικό οξύ τους μήνες αυτούς. Το γαλακτικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 25°C, όμως εάν επικρατούν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες δεν θα σας επιτρέψουν να ψεκάσετε με διάλυση νερού-γαλακτικού οξέος  ένα-ένα τα πλαίσια της κυψέλης.