Βασιλικά κελιά από βασιλοτροφία μπορούμε να βάζουμε στα τριπλοκυψελίδια σύζευξης μόλις αυτά σφραγιστούν ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Έχει κάποια επίπτωση αυτό στην ποιότητα της βασίλισσας; Κώστας Καπανταης

Μόλις σφραγιστεί το κελί η βασίλισσα προνύμφη συνεχίζει τη διατροφή της με βασιλικό πολτό που περισσεύει. Μετά την κατανάλωσή της τροφής θα πρέπει να μετακινηθεί με το κεφάλι προς τα κάτω ώστε να μεταμορφωθεί σε νύμφη και να πάρει τη θέση της για την έξοδο από το κελί. Στο στάδιο αυτό το έντομο είναι πολύ ευαίσθητο και ένα μικρό τράνταγμα μπορεί να την αποσπάσει από τον πολτό ή να την εμποδίσει στη μετακίνησή της. Για τους λόγους αυτούς αποφύγετε την απομάκρυνση και μεταφορά των κελιών στα πρώιμα στάδια.