Είναι δυνατόν σε αρρενοτόκο μελίσσι να υπάρχουν πάνω από 10 αυγά σε κάθε κελί; Ήξερα ότι γεννούν πολλά, αλλά φανταζόμουν 4-5. Βρανάς Αλέξης

Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα τέτοιο μελίσσι να εμφανίζει πολύ μεγάλο αριθμό αυγών σε όλα του τα κελιά ακόμα και κοντά στα 20 σε κάθε κελί. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα 6 που ακολουθεί.

Εικόνα 6