Επειδή πολλές φορές λόγω έλλειψης εγχώριας ζάχαρης, πωλείται μόνο εισαγωγής, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στα μελίσσια που θα τα ταΐσουμε με ζάχαρη εισαγωγής; Υπάρχει περίπτωση μετά από έλεγχο, να βρεθεί ότι το μέλι δεν είναι ελληνικό λόγω της ζάχαρης;

Εάν η τροφοδότηση γίνει κοντά στην ανθοφορία ώστε να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά του μελιού, αυτό που θα πρέπει να σας απασχολεί δεν είναι η προέλευση της ζάχαρης, αλλά η ένδειξη της νοθείας που θα δώσει η άκαιρη τροφοδοσία και στις δύο περιπτώσεις.   Σε αυτήν την περίπτωση, τόσο η ελληνική όσο και η εισαγόμενη θα δώσουν ένδειξη νοθείας του μελιού. Εάν χρησιμοποιηθεί η ζάχαρη σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής μελισσοκομικής πρακτικής δεν επηρεάζει το μέλι είτε πρόκειται για ελληνική είτε για εισαγόμενη. Καμιά άλλη διαφορά δεν εντοπίζεται με την εξαίρεση πάντα ότι δεν πρόκειται για ζάχαρη που προέρχεται από γενετικά τροποποιημένα φυτά ή από ζαχαροκάλαμο.