Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ομιχλοποιητή μετά την παραμονή μας στα πεύκα (για να μπορέσουμε να μπούμε και στο επόμενο βάρεμα). Τι προτείνεται να χρησιμοποιήσουμε χημικό ή βιολογικό σκεύασμα και ποιο (αν μπορείτε να μας τα αναφέρεται με λεπτομέρεια διότι δεν το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει).

Εφόσον σκοπεύετε να ξανατρυγήσετε άμεσα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο χημικό σκεύασμα με κανέναν τρόπο. Μία επιλογή θα μπορούσε να είναι το γαλακτικό οξύ εφόσον οι θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 25°C. Σε αυτήν την περίπτωση διαλύετε το γαλακτικό οξύ σε παραφινέλαιο ή γλυκερίνη σε αναλογία 15%. Δηλαδή τοποθετείται στο δοχείο του ομιχλοποιητή 850ml γλυκερίνης και 150ml γαλακτικού οξέως. Στη γλυκερίνη το γαλακτικό οξύ διαλύεται καλύτερα απ’ ότι στο παραφινέλαιο.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται να κάνετε δοκιμές σε 2-3 μελίσσια, να παρατηρήσετε την αντίδραση των μελισσών, την πιθανή τοξικότητα ή ενόχληση σε αυτές και την πτώση της βαρρόα.

Εάν τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, επαναλάβετε τη διαδικασία και στα υπόλοιπα μελίσσια.