Θα ήθελα να ας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αν ταΐσουμε ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο στα μελίσσια μας. Υπάρχει διαφορά με τη ζάχαρη από ζαχαρότευτλα; Στη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο μπορούμε να κάνουμε ανάλυση σε χημείο πριν την ταΐσουμε για να είμαστε σίγουροι; Εάν ναι ποια είναι τα αποδεκτά ευρήματα; Ν. Κοντογιαννης

Για την επίδραση στις μέλισσες δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Επειδή όμως η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ανιχνεύεται και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις ως νοθεία του μελιού (προσθήκη ισογλυκόζης) είναι καλύτερα να αποφεύγεται. Όταν αγοράζετε ζάχαρη φροντίστε να παίρνετε πιστοποίηση για το είδος της ζάχαρης που χρησιμοποιείτε. Ανάλυση μπορείτε να κάνετε στο Γενικό Χημείο του Κράτους, πιθανόν όμως το κόστος ανάλυσης να είναι απαγορευτικό.