Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν η συστηματική λήψη γύρης μπορεί να ενεργοποιήσει αλλεργικό άσθμα η άλλου είδους αλλεργίες σε ασθματικό άτομο. Αλέξανδρος

Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί να προτείνουμε συστηματική λήψη γύρης σε ασθματικό άτομο χωρίς προηγούμενη συμβουλή και καθοδήγηση από τον ειδικό ιατρό που θα πρέπει να παρακολουθεί τον ασθενή.