Θα ήθελα να μου αναφέρετε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που θέλουμε να κόψουμε στο μελισσοκομείο μας τα χόρτα με χορτοκοπτικό. B.Κ.

Το τράνταγμα από το χορτοκοπτικό εκνευρίζει αρκετά τις μέλισσες οι οποίες επιτίθενται. Θα πρέπει να λάβετε όλες τις προφυλάξεις προστασίας από κεντρίσματα (μάσκα, γάντια, ολόσωμη στολή). Εργαστείτε το απόγευμα όταν οι πτήσεις των μελισσών είναι περιορισμένες, καπνίστε καλά τα μελίσσια και κόψετε πρώτα τα χόρτα πίσω από τις κυψέλες περίπου ένα μέτρο, αφήστε τις μέλισσες να ηρεμήσουν και μετακινείστε όλες τις κυψέλες μαζί κατά ένα μέτρο πίσω στο κομμένο χορτάρι. Δοκιμάστε η όλη προσπάθεια να γίνει με κλειστές εισόδους. Σε κάθε περίπτωση το καπνιστήρι να είναι αναμμένο και να χρησιμοποιείται όταν γενικεύεται η επιθετικότητα των μελισσών.