Θα ήθελα να μου πείτε ποιά είναι η καλύτερη μέθοδος και τί πρέπει να κάνουμε για να επισκευάσουμε τις μεταχειρισμένες κυψέλες που λόγω των καιρικών συνθηκών έχουν υποστεί ζημιές (σκασίματα, σκισίματα, στοκαρίσματα κτλ). Νίκος Χαραλαμπίδης

Με δεδομένη την κακή ποιότητα των ξύλων στις σύγχρονες κυψέλες βασική αρχή θα πρέπει να είναι το να μην ξοδέψετε πολλά χρήματα για το βάψιμο και συντήρησή -τους. Η μέση διάρκεια ζωής τους είναι 6-8 χρόνια και συνήθως σε αυτό το διάστημα χαλάει πρώτα το ξύλο και μετά το χρώμα. Για τις περιπτώσεις εκείνες που μπορεί να επιδιορθωθεί το ξύλο φτιάξτε ξυλόστοκο με τη χρήση ξυλόκολας και πριονιδιού (1:1,5). Στοκάρετε τα σχισμένα και σκασμένα μέρη και γυαλοχαρτίστε ελαφρά. Για μεγαλύτερες ζημιές στις κυψέλες, χρησιμοποιήστε κομμάτια λαμαρίνας για να καλύψετε τέτοια τμήματα της κυψέλης που δεν επιδιορθώνονται αλλιώς.