Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το καλύτερο κλείστρο-πορτάκι για τις κυψέλες. Το παραδοσιακό ξύλινο, το πλαστικό ή το μεταλλικό και γιατί; Παρακαλώ αναφέρετε για το καθένα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα. B.K

Το καλύτερο κλείστρο–πορτάκι  για τις κυψέλες είναι εκείνο που κλείνει εύκολα, γρήγορα, δεν αφήνει κενά για να βγαίνουν μέλισσες, δεν πιάνει χώρο, παρέχει αερισμό στο μελίσσι, κρατά στο χρόνο, δεν σπάει και δεν έχει μεγάλο κόστος.  Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να τα έχουν τα κλείστρα είτε είναι ξύλινα, είτε πλαστικά ή μεταλλικά. Μάλιστα με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι λίγοι οι μελισσοκόμοι που χρησιμοποιούν αντί των παραπάνω, σφουγγάρια ως πόρτες. Δεν έχουν γίνει πειράματα με ελεγχόμενες συνθήκες  σύγκρισης των διαφόρων κλείστρων εισόδου που υπάρχουν στην αγορά.  Μόνο η δοκιμή και η εμπειρία των μελισσοκόμων με τα διάφορα κλείστρα θα δώσουν μελλοντικά κάποιες πιο συγκεκριμένες απαντήσεις στο ερώτημά σας.