Θα ήθελα να ρωτήσω για διεγερτική τροφοδοσία σιρόπι με θυμόλη και καταπολέμηση της βαροόα ποιους μήνες είναι καλύτερα να γίνεται; Ποιος είναι ο ελάχιστος πληθυσμός που πρέπει να έχει ένα μελίσσι για να ξεχειμωνιάσει στον νομό Θεσσαλονίκης. Σιμιτσής Ιωάννης

Η χρήση της θυμόλης στο σιρόπι είναι ΜΟΝΟ για τον περιορισμό της Νοσεμίασης και δεν έχει καμία επίδραση στην καταπολέμηση της βαρρόα. Για τη Νοσεμίαση, προτείνεται η τροφοδοσία να γίνεται κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο ανεξαρτήτως του βαθμού προσβολής.

Για τα δεδομένα της Βόρειας Ελλάδας και ειδικά της Θεσσαλονίκης, για να ξεχειμωνιάσει ένα μελίσσι με ασφάλεια, χρειάζεται να έχει τουλάχιστον 5-7 κηρήθρες πληθυσμό.