Με δεδομένο ότι η ουσία “ΑΜΙΤΡΑΖ” δεν ανήκει πλέον στα ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ φάρμακα, όσον αφορά την αντιμετώπιση της βαρρόα στα μελίσσια, θα ήθελα να μου πείτε λεπτομερώς τον ορθό τρόπο χρήσης της, και συγκεκριμένα του σκευάσματος ΤΑΚ ΤΙΚ που την περιέχει. Αναλογίες, χρόνος και περίοδος εφαρμογής, θνησιμότητα μελισσιών, κατάλοιπα στο μέλι, εάν γίνεται τοξική σε χαμηλές θερμοκρασίες κτλ. Τρίχιας Παναγιώτης

Η δραστική ουσία αμιτράζ ανήκει πλέον στα εγκεκριμένα μόνο όταν εφαρμόζεται με το συγκεκριμένο σκεύασμα Apitraz. Το ΤΑΚ ΤΙΚ περιέχει αμιτράζ αλλά είναι για χρήση σε άλλα ζώα και όχι στη μέλισσα. Η εταιρεία, δεν έχει κάνει μελέτες για να προτείνει την εφαρμογή του με ασφάλεια και συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής.

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι έγκριση περιλαμβάνει κάθε φορά μόνο το συγκεκριμένο σκεύασμα που είναι έτοιμο προς χρήση. Οποιαδήποτε παρέκκλιση, καταστεί το σκεύασμα ως μη εγκεκριμένο. Αν για παράδειγμα κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει το εγκεκριμένο σκεύασμα Perizin όχι με ενστάλαξη όπως το έχει κατασκευάσει η εταιρεία και έχει κάνει όλη τη μελέτη ως προς αυτό, αλλά π.χ. με ομιχλοποιητή, το σκεύασμα θεωρείται πλέον ως μη εγκεκριμένο και οποιεσδήποτε συνέπειες κακής αποτελεσματικότητας, τοξικότητας, υπολειμματικότητας, βαρύνουν τον μελισσοκόμο που έκανε την εφαρμογή με διαφορετικό τρόπο.