Με ποιον τρόπο ανεβάζουμε 3ο πάτωμα σε μελίσσι. Τάνια Μ.

Όπως θα βάζαμε και το δεύτερο πάτωμα, με γόνο για να τραβήξει αρχικά τις μέλισσες.