Μπορώ να χρησιμοποιήσω πάστα από βιολογικές σταφίδες για τροφοδοσία το χειμώνα ή αργά το φθινόπωρο και με ποιό τρόπο. Έχω την ιδέα να τις μαλακώσω σε νερό και μετά να τις βάλω στο μπλέντερ. Νίκος Ροδιτάκης

Η χρήση τέτοιων υλικών και με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασμένων, είναι πιθανό να προκαλέσουν στις μέλισσες δυσεντερίες και διαρροϊκά φαινόμενα. Η παραγωγή δεξτρινών σε μεγάλη συγκέντρωση, μπορεί να προκαλέσει τοξικώσεις. Επίσης η παρουσία περίσσειας νερού είναι πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα και γι΄ αυτό είναι απαγορευτική μία τέτοια σκέψη, ιδιαίτερα το φθινόπωρο ή το χειμώνα όπως αναφέρετε. Αποφύγετε γενικά πειραματισμούς που μπορούν να επηρεάσουν τη μεταβολική ισορροπία του οργανισμού των μελισσών. Προτιμείστε το μέλι σε ανάμιξη με άχνη ζάχαρη ή ένα απλό ζυμάρι εμπορίου χωρίς επιπλέον συστατικά και ιμβερτοποιημένα ζάχαρα.