Οι βομβίνοι είναι φορείς κοινών ασθενειών με τις μέλισσες; Επίσης πόσο συμβάλουν στη επικονίαση ανοιχτών αγρών; Υπάρχει κάποια έρευνα που συγκρίνει την αποτελεσματικότητά τους με αυτή των μελισσών; Χουρχούρος Γιώργος, Βελβεντός

Υπάρχουν αρκετές αναφορές για την εμφάνιση κοινών ασθενειών στους βομβίνους όπως και στις κοινές μέλισσες (Apis mellifera). Πιο ειδικά σε πρόσφατες μελέτες, έχουν αναγνωριστεί 5 ιοί σε βομβίνους που συλλέχθηκαν από θερμοκήπια, οι οποίοι είναι γνωστό ότι προσβάλλουν και τις μέλισσες. Οι ιοί αυτοί είναι ο ιός της χρόνιας και οξείας παράλυσης, των παραμορφωμένων φτερών, του Ισραήλ και του Κασμίρ. Είναι γνωστό ότι ιοί αυτοί προσβάλλουν και τις μέλισσες και δημιουργούν σημαντικά προβλήματα όταν το φορτίο της βαρρόα είναι πολύ μεγάλο. Εκτός από τους ιούς υπάρχουν και αναφορές για εμφάνιση στους βομβίνους Νοσεμίασης (Nosema ceranae) που επιβεβαιωμένα προσβάλλει τις μέλισσες στην Ελλάδα από το 2006. Πιο συχνά εμφανιζόμενη όμως Νοσεμίαση στους βομβίνους είναι ένα διαφορετικό είδος, το Nosema bombi το οποίο δεν έχει εμφανιστεί στις μέλισσες. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι όλες αυτές οι ασθένειες μεταδίδονται ή μεταφέρονται από τους βομβίνους στις μέλισσες. Οι βομβίνοι ελάχιστη ή καθόλου επαφή έχουν με το μελίσσι και η πιθανότητα μετάδοσης ασθένειας από ρους βομβίνους στις μέλισσες είναι ιδιαίτερα περιορισμένη έως ασήμαντη

Όσον αφορά την επικονιαστική τους ικανότητα, είναι σίγουρα πολύ σημαντική όμως κυρίως για τα φυτά εκείνα που δεν μπορούν να επικονιάσουν οι κοινές μέλισσες. Κυρίως πρόκειται για καλλιέργειες εντός θερμοκηπίων (που δεν μπορούν να περιοριστούν οι μέλισσες) και για φυτά που η θέση του άνθους απαιτεί δόνηση, που μπορούν να προσφέρουν οι βομβίνοι, όπως η τομάτα, η πιπεριά κ.α. Σε ανοιχτό αγρό, τα σκήπτρα της επικονίασης τα κρατά ξεκάθαρα η μέλισσα από το γεγονός και μόνο της πληθυσμιακής της υπεροχής. Μία μόνο κυψέλη μελισσών μπορεί να φιλοξενεί μερικές δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, ενώ μία φωλιά βομβίνων λίγες εκατοντάδες.

bombus