Παράγω μόνος μου μάνες με βασιλοτροφία και τις βάζω σε τριπλοκυψελίδια για να γονιμοποιηθούν. Την πρώτη φορά που δημιουργώ τα κυψελίδα ως επί το πλείστον έχουν σφραγισμένο γόνο για να μην τα κουράζω που είναι μικρά αλλά επίσης για να περιποιηθούν τη μανά καλύτερα όταν αυτή γεννηθεί. Μόλις η πρώτη σοδιά από μάνες είναι έτοιμες γονιμοποιημένες, τις αφαιρώ και την επόμενη μέρα τοποθετώ εκ νέου βασιλικά κελιά μέσα στα τριπλοκυψελίδια. Η ερώτηση μου είναι η εξής: Μήπως θα ήταν πιο σωστό να μην τοποθετώ τα δεύτερα βασιλικά κελιά την επόμενη μέρα, αλλά να αφήνω μια εβδομάδα να περάσει ώστε να έχει σφραγιστεί όλος ο ανοικτός γόνος; Οι μάνες που γεννιούνται σε κυψελίδια που δεν έχουν καθόλου ανοικτό γόνο είναι καλύτερες; Ζγούρος Δημήτριος

Κατά πρώτον, επιβάλλεται να αφήνετε τις συζευγμένες βασίλισσες στο κυψελίδιο, να γενούν κανονικά, να σφραγίζουν γόνο, να ελέγχετε τον τρόπο της ωοτοκίας και το γόνο τους και μετά να  τις αξιοποιείτε σ’ άλλα μελίσσια. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι βασίλισσες γίνονται καλύτερα δεκτές από τις μέλισσες, ένα μήνα μετά τη σύζευξή τους και ότι η απομάκρυνσή τους μετά τις πρώτες ημέρες γέννας ενέχει μεγάλο κίνδυνο να μην γίνουν δεκτές από τις μέλισσες.

Τέτοιες παραφυάδες με σφραγισμένο γόνο, θα είναι επίσης καλύτερες καθώς θα έχουν νέο πληθυσμό που εκκολάπτεται και μπορεί να υποστηρίξει τη νέα φουρνιά βασιλικών κελιών. Καλό είναι τα κελιά που θα μπουν να τοποθετηθούν μετά από 3 ημέρες ώστε να μην υπάρχουν αυγά και να είναι περισσότερο επιτυχής η εισαγωγή των βασιλικών κελιών. Ιδιαίτερα σε ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, η αποτυχία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Εάν για λόγους προγραμματισμού, υποχρεώνεστε στην τοποθέτηση των κελιών άμεσα μετά την αφαίρεση της βασίλισσας, θα πρέπει να περάσουν 5-6 ώρες για την εισαγωγή, ώστε το μελίσσι να νιώσει ορφανό και καλό θα ήταν να προστατέψετε το κελί με αλουμινόχαρτο περιμετρικά, αφήνοντας μόνο το κάτω μέρος ελεύθερο απ’ όπου θα εκκολαφθεί η βασίλισσα.