Ποιό είναι το ιδανικό μέγεθος της κηρήθρας και του πλαισίου; Αθανασία Παππά

Η προσέγγιση σε αυτήν την ερώτηση έγινε από τους ανθρώπους όταν προσπάθησαν να διατηρήσουν μελίσσια σε κλειστές φωλιές και να μπορούν να κάνουν ευκολότερα ορισμένους μελισσοκομικούς χειρισμούς. Η παρατήρηση ενός μελισσιού στη φύση βοηθάει στο να υπολογίσουμε ποιο μέγεθος θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αλλά παράλληλα αφήνει πολλά περιθώρια για διαφοροποιήσεις.

Έτσι συνήθως οι κυψέλες προσεγγίζουν τις διαστάσεις μίας κουφάλας δένδρου που όμως θα εξυπηρετεί και τον μελισσοκόμο στην μεταφορά. Τέτοιες μπορεί να είναι οι κυψέλες τύπου Langstroth που χρησιμοποιούμε κατά πλειοψηφία στην Ελλάδα, οι τύπου Daddant που δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στη χώρα μας αλλά και πολλές άλλες παραλλαγές τους, όπως είναι για παράδειγμα οι 8άρες κυψέλες.

Παράλληλα υπάρχουν και πολλές διαφορετικές επιλογές αναλόγως των χειρισμών που θέλει να κάνει ένας μελισσοκόμος, όπως για παράδειγμα τα μικρά κυψελίδια σύζευξης προκειμένου να δημιουργηθούν μελίσσια με μερικές εκατοντάδες μόλις μέλισσες. Κάθε ένας τύπος κυψελών έχει τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματά του και χρησιμοποιούνται από τους μελισσοκόμους κατά το δοκούν.

Εικόνα 2

Κυψέλες με διαφορετικές διαστάσεις προκειμένου να εξυπηρετήσουν διαφορετικές μελισσοκομικές εργασίες.