Πώς μπορώ να ταυτοποιήσω το βασιλικό μου πολτό και πόσο θα μου στοιχίσει; Κυριάκου Ανδρέας

Ταυτοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης του βασιλικού πολτού γίνεται στο Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας του Α.Π.Θ.. Ο μελισσοκόμος στέλνει δύο δείγματα βασιλικού το μήνα και ταυτόχρονα 4 δείγματα γύρης που συλλέγει από την περιοχή του για τρεις συνεχείς χρονιές, με βάση σχετικό πρωτόκολλο που αποστέλλεται από το Εργαστήριο. Αναλύεται το φάσμα των γυρεοκόκκων και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του πολτού. Με βάση τα αποτελέσματα προσδιορίζεται η περιοχή που παράγεται ο βασιλικός πολτός και το Εργαστήριο εγγυάται την προέλευση και την αυθεντικότητά του προϊόντος. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 23 μελισσοκόμοι από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Το κόστος των αναλύσεων καλύπτεται από το Υπουργείο. Ο μελισσοκόμος δεν πληρώνει τίποτε και έχει το δικαίωμα να διαφημίσει και να προωθήσει το προϊόν του, δέχεται όμως τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από το εργαστήριο.