Σας στέλνω φωτογραφίες από ένα έντομο που σκοτώνει τις μέλισσες και τις απομυζά. Μήπως γνωρίζετε πως ονομάζεται; Κουνάδης Παναγής. Κεφαλονιά

Εικόνα 4Εικόνα 5

Το πιθανότερο να είναι το έντομο Phynocoris erythropus με την κοινή ονομασία “σκαθάρι δολοφόνος” (Assassin bug), οικογ. Reduviidae. Τρέφεται με έντομα όπως μύγες, άλλα σκαθάρια και μέλισσες στήνοντας ενέδρα κυρίως στα άνθη που τα επισκέπτονται. Είναι πολύ κοινό έντομο της ελληνικής φύσης και σε μεγάλους πληθυσμούς μπορεί να προκαλέσει απώλειες στις μέλισσες.