Σε κάποια μελίσσια εμφανίζεται το φαινόμενο μπλοκαρισμού της γονοφωλιάς με μόνο γύρες ενώ οι γόνοι υπάρχουν μόνο στον 2ο όροφο. Έκανα αναστροφή (δηλ. πάνω οι γύρες και κάτω ο γόνος) αλλά η βασίλισσα συνεχίζει να ωοτοκεί και πάλι στον 2ο όροφο ενώ στην γονοφωλιά να μπαίνουν μόνο γύρες καθώς ξεγονεύει. Θα πρέπει λοιπόν να κάνω συνέχεια αυτήν την αναστροφή; Μανόλης Γιώργος

Όταν η βασίλισσα ανέβει στο πάνω όροφο οι μέλισσες αποθηκεύουν στο κάτω όροφο αποκλειστικά γύρη.  Η συμπεριφορά αυτή των μελισσών είναι ενστικτώδη και δεν μπορεί να ερμηνευτεί με βάση την ανθρώπινη λογική. Σωστά ενεργήσατε με την αναστροφή των πατωμάτων. Για να μην ξανανέβει η βασίλισσα χρησιμοποιείστε βασιλικό διάφραγμα για να την περιορίσετε κάτω με δεύτερη είσοδο πάνω από το βασιλικό διάφραγμα. Εάν όλες οι κηρήθρες του κάτω ορόφου είναι μπλοκαρισμένες με γύρη αντικαταστήστε τις με κτισμένες κηρήθρες και εάν δεν έχετε τέτοιες  βάλτε φύλλα κηρήθρας στις μέλισσες για να κτίσουν. Κηρήθρες με αποθηκευμένη γύρη διατηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες για να αποφύγουμε την καταστροφή τους από τον κηρόσκωρο αλλά και να μην χαλάσει η αποθηκευμένη γύρη.