Σκοπεύω να μεταφέρω ένα κοπάδι μελίσσια στην Κέρκυρα για προσωπικούς λόγους. Το γενετικό τους υλικό είναι Χαλκιδικιώτικες μάνες επιλεγμένες κάθε χρονιά στην έδρα μας στη Λάρισα. Έχω διαβάσει ότι στα Επτάνησα συναντά κανείς την Καρνιολική φυλή. Από επιτόπια έρευνα βέβαια μορφολογικά τουλάχιστον δεν μπόρεσα να το επιβεβαιώσω μιας και δεν επαρκούν οι γνώσεις μου. Απ’ όσο γνωρίζω στα σίγουρα μόνο ένας συνάδελφος εκεί φέρνει κάθε χρόνο από έξω Καρνιολικές βασίλισσες και τις αναπαράγει με το ντόπιο υλικό. Υπάρχει περίπτωση εάν κάνω βασιλοτροφία στην Κέρκυρα να αλλοιωθεί σε βαθμό υβριδισμού το γενετικό υλικό μου; Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο; Σε τι βάθος χρόνου; Εάν μετά από κάποια χρόνια ξαναγυρίσουν οι υβριδισμένες γενιές στη Λάρισα, θα επανέρθουν οι απόγονοί τους σταδιακά στο αρχικό τους (κατά το δυνατόν) γονιδιωμα της Μακεδονικής φυλής ή το μικρό ποσοστό ξένου DNA θα μπορεί να καθορίσει συμπεριφορές μη επιθυμητές; Σούρλας Λεωνίδας

Το γενετικό υλικό ενός οργανισμού, μεταβάλετε συνεχώς μέσα από τις νέες γενεές που σημαίνει πως όσο πιο γρήγορος είναι ο ρυθμός παραγωγής νέων απογόνων, τόσο πιο έντονα μπορούν να αλλάξουν γενετικά χαρακτηριστικά. Στις μέλισσες, ο ρυθμός αυτός είναι ιδιαίτερα γρήγορος με την παραγωγή κηφήνων κατά εκατοντάδες σε κάθε μελίσσι και την αλλαγή των βασιλισσών, ιδιαίτερα σε επίπεδο μελισσοκόμου που κάνει βασιλοτροφία, τουλάχιστον κάθε διετία.

Με αυτά τα δεδομένα και με την έντονη μετακίνηση αλλά και εμπόριο μελισσών που πραγματοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για καθαρές φυλές. Ερευνητικά γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν και να διαφυλαχτούν τέτοιες περιπτώσεις αλλά και ο κάθε μελισσοκόμος προσπαθεί να βελτιώσει το κοπάδι του ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η μεταφορά των μελισσιών σας, σε έναν τόπο που διαφέρει από άποψη φυλής, σε σχέση με αυτόν που ήσασταν μέχρι τώρα, θα επιφέρει σίγουρα και άμεσα αλλαγή στο γενετικό υλικό σας. Οι πτήσεις σύζευξης με τους κηφήνες άλλων μελισσοκομείων θα είναι το πρώτο βήμα της αλλαγής και στη συνέχεια ο γόνος που θα χρησιμοποιείται για εμβολιασμό από τις νέες αυτές βασίλισσες, θα είναι αλλαγμένος σε έναν βαθμό και άρα το δεύτερο βήμα. Μέσα στα χρόνια παραμονής, θα έχετε πιθανόν κάτι διαφορετικό γενετικά, άγνωστο αν θα είναι προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Ο στόχος σας όμως θα πρέπει να είναι, η βελτίωσή του με την παρατήρηση και τη καταγραφή των αποδοτικότερων και ανθεκτικότερων μελισσιών.

Η επιστροφή σας στη Λάρισα μετά από χρόνια, δεν θα επαναφέρει την κατάσταση εκεί που ήταν, γιατί θα έχετε πλέον ένα διαφορετικό γενετικό υλικό. Η ίδια διαδικασία θα συμβεί πάλι από την αρχή με διαφοροποιήσεις που θα απαιτούν να εντοπίζετε εκείνες που εξυπηρετούν καλύτερα την άσκηση της μελισσοκομίας από μεριάς σας.