Στην περιοχή χρησιμοποιείται στους οπωρώνες εναντίον της καρπόκαψας το λεγόμενο κομφούζιο (checkmate). Πρόκειται για φερομόνη που μπερδεύει τα έντομα και δεν κάνουν σύζευξη. Επηρεάζει αυτό τις μέλισσες; http://www.hellafarm.gr/product.php?prd_id=965 Χουρχούρος Γιώργος, Βελβεντός

Το σκεύασμα checkmate που αναφέρετε, έχει ως στόχο αποκλειστικά τα αρσενικά άτομα της καρπόκαψας. Επηρεάζει φερομονικά τα άτομα ώστε να παρεμποδιστούν οι συζεύξεις. Στην σχετική έγκριση που δίνεται για το προϊόν δεν υπάρχει καμία αναφορά επίδρασης στις μέλισσες. Άλλωστε δεν μπορεί να αναμένεται κάτι τέτοιο καθώς οι φερομόνες είναι χημικές ουσίες με μεγάλη εξειδίκευση ώστε να επηρεάζουν άτομα του ιδίου είδους. Η χρήση των συγκεκριμένων διαχυτήρων δεν επηρεάζει τις μέλισσες καθώς οι φερομόνες αυτές είναι διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούν οι μέλισσες. Ακόμα και στην περίπτωση εκείνη που θα να επηρέαζαν δεν θα ήταν ιδιαίτερο πρόβλημα για τις μέλισσες, γιατί οι  συζεύξεις των βασιλισσών με τους κηφήνες γίνονται σε μεγάλα ύψη (15-25 μέτρα) όπου δε φτάνουν οι φερομόνες των συγκεκριμένων συσκευών. Ή ίδια απάντηση δόθηκε και στο τεύχος της Μελισσοκομικής Επιθεώρησης Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014.