Το βάμμα πρόπολης στο σιρόπι κάνει δουλεία για την καταπολέμηση της νοζεμίασης;

Όσον αφορά το βάμμα πρόπολης, δεν υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις για την αποτελεσματικότητα της για τον περιορισμό ή καταπολέμηση της Νοσεμίασης.