Υπάρχει ζάχαρη από γενετικά τροποποιημένα φυτά; Εάν ναι, πως την αναγνωρίζουμε; Αν ταΐσουμε τα μελίσσια μας τέτοια ζάχαρη τί θα συμβεί; Ελένη Σίρπου

Υπάρχει ζάχαρη από γενετικά τροποποιημένα ζαχαρότευτλα, και γίνονται έρευνες να παραχθεί  και από κυανοβακτήρια. Υπάρχει όμως και ιμβερτοποιημένο αμυλοσιρόπιο από γενετικά τροποποιημένα φυτά (ΓΤΦ) το οποίο διατίθεται για την παρασκευή μελισσοτροφών εμπορίου ή διατίθεται αμιγώς για τις μέλισσες. Δεν γνωρίζουμε εάν στη χώρα μας κυκλοφορεί ζάχαρη ή ιμβερτοποιημένο σιρόπι από ΓΤΦ, θα πρέπει όμως άμεσα να αναλυθούν και όσα είναι τέτοια να επισημανθούν ώστε οι μελισσοκόμοι να αποφεύγουν να τα χρησιμοποιήσουν για τα μελίσσια τους.  Εάν μελίσσια τροφοδοτηθούν με ζάχαρη ή αμυλοσιρόπιο από ΓΤΦ και εμφανιστούν υπολείμματα τροφών στην ανάλυση σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,9% τότε θα πρέπει να αναγραφεί στην ετικέτα του μελιού ότι περιέχει ΓΤΦ ή το πιο πιθανόν το μέλι αυτό να μην πρέπει να διατεθεί. Τρόφιμα ή συστατικά τα οποία παράγονται εξ ολόκληρου η εν μέρει από ΓΤΦ πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Έλεγχος γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, γίνεται στο Ινστιτούτο Αγροτοβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο ΕΦΕΤ είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη του έλεγχου των τυποποιημένων προϊόντων, αλλά οι  έλεγχοι που ασκεί  είναι λιγοστοί.

Σήμερα, το 32% της συνολικής παραγωγής καλαμποκιού είναι γενετικά τροποποιημένο, όπως και το 52% της συνολικής παραγωγής σόγιας.