Όσο αφορά το μικρό σκαθάρι, από διάφορα διαβάσματα προκύπτει ότι τα δυνατά σφιχτά μελίσσια μπορούν και ελέγχουν κάπως τον πληθυσμό του εισβολέα. Τα μικρά μελίσσια όπως κυψελίδια σύζευξης και παραφυάδες, που δέχονται συχνά όχληση από το άνοιγμα, πως θα αμυνθούν απέναντι στο σκαθάρι; Μπορείτε να παραθέσετε κάποια ξένη βιβλιογραφία ή μελέτες περίπτωσης για την παραγωγή βασιλισσών και πολτού σε χώρες με το σκαθάρι; Ελπίζω να μην θεωρηθεί κινδυνολογία η ερώτηση μου, ίσα ίσα θεωρώ ότι «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Λεωνίδας Σούρλας

Είναι απόλυτα δικαιολογημένη η ανησυχία σας.  Η μέχρι σήμερα άμυνα ενάντια στο μικρό σκαθάρι της κυψέλης είναι οι σωστοί μελισσοκομικοί χειρισμοί η υγιεινή πρακτική, τα δυνατά μελίσσια, η χρήση εντομοκτόνων τα οποία θανατωθούν τα σκαθάρια στην κυψέλη και στο περιβάλλον έδαφος, η αποφυγή τοποθεσίας εγκατάστασης των μελισσιών σε ελαφριά αμμώδη εδάφη καθώς αυτά είναι που επιτρέπουν την ταχύτατη αύξηση στους πληθυσμούς του σκαθαριού, η επιλογή ανθεκτικών μελισσιών καθώς υπάρχει γενετική παραλλακτικότητα στην ικανότητα των μελισσιών στην αντιμετώπιση της προσβολής από το μικρό σκαθάρι, η χρήση ειδικών παγίδων με προσελκυστικές ουσίες εντός και εκτός κυψέλης για την παγίδευση των σκαθαριών, η χρήση ταινιών με κουμαφώς, η χρήση διαβρεχτικών  εδάφους γύρω από τις κυψέλες του μελισσοκομείου και η βιολογική καταπολέμησή του χρησιμοποιώντας φυσικούς εχθρούς. Από τα παραπάνω μέτρα αρκετά είναι εφαρμόσιμα και στα μικρά μελίσσια.  Δεν έχουμε υπόψη μας συγκεκριμένα άρθρα τα οποία να αναφέρονται αποκλειστικά στο θέμα που θίγετε. Στην παρακάτω όμως βιβλιογραφία θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες.

Arbogast, R. T., B. Torto, and P.E.A. Teal. 2009. Monitoring the small hive beetle Aethina tumida. (Coleoptera: Nitidulidae) with baited flight traps: effect of distance from bee hives and shade on the numbers of beetles captured. Fla. Entomol. 92: 165–166.

Ellis JD, Hepburn HR. 2006. An ecological digest of the small hive beetle (Aethina tumida), a symbiont in honey bee colonies (Apis mellifera). Insectes Sociaux 53: 8-19.

Ellis JD. 2005. Reviewing the confinement of small hive beetles (Aethina tumida) by western honey bees (Apis mellifera). Bee World 86: 56-62.

Elzen PJ, Neumann P. 2004. The biology of the small hive beetle (Aethina tumida, Murray): Gaps in our knowledge of an invasive species. Apidologie 35: 229-247.

Hood, W. M. 2004. The small hive beetle, Aethina tumida: a review. Bee World 85: 51–59.